METALURGIE BAREVNÝCH KOVŮ

Zastupujeme držitele know-how a výrobce technologických zařízení, které se používají v barevné metalurgii.

Zařízení indukčního 

rozmíchávání taveniny

Zařízení pro filtraci a 

předehřívané žlaby

ZAŘÍZENÍ INDUKČNÍHO ROZMÍCHÁVÁNÍ TAVENINY

Výhody použití zařízení indukčního rozmíchávání taveniny:

  • Zvýšení výkonu o 20-25 %
  • Snížení spotřeby paliva o 15%
  • Snížení spotřeby elektrické energie o 30%
  • Snížení objemu strusky o 50%
  • Zvyšování kvality taveniny díky snížení objemu strusky
  • Rychlá návratnost investic – 1- 4 roky

FILTRACE A PŘEDEHŘÍVANÉ ŽLABY

Výhody řešení:

• Úplné nebo částečné snížení tepelných ztrát během začátku lití a v průběhu lití zvyšuje kvalitu produkce 

• Konvekční ohřev keramického filtru ohřátým vzduchem pro jeho úplné využití 

• Snížení tepelných ztrát a snížení měrné spotřeby elektrické energie na tunu produkce

Způsoby ohřevu:

• Infračervené topné elementy instalované ve víku 

• Konvekční ohřev předběžného ohřevu pěnového filtru 

• Topné elementy, instalované mezi vyzdívkou a tepelnou izolací před a v průběhu lití

1 / 4
1 / 4

UNIHEAT s.r.o.

Kladenská 34, Praha 6, 160 00, Czech Republic

+420778887727