PECNÍ VÁLEČKY A SÁLAVÉ TRUBKY


Jsme zástupce výrobce žárupevných odlitků včetně pecních válečků, sálavých trubek apod.- NPO Akhtuba.


HISTORIE VÝROBCE

PRODUKTY

NEREZOVÉ A ŽÁRUVZDORNÉ VÁLEČKY

SÁLAVÉ TRUBKY

TRUBKY PRO PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL